Kryptovaluta og SKAT

Trading updates
Skatteregler omkring Bitcoin og kryptovaluta

I Danmark er fortjeneste ved salg af kryptovaluta som hovedregel beskattet som personlig indkomst, mens tab kun kan fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag. Dette betyder, at personer kan risikere at blive beskattet, selv om der ikke er nogen reel gevinst. Der findes endnu ingen særlige regler for beskatning af kryptovaluta i Danmark, så denne beskattes efter de generelle regler i statsskatteloven fra 1922. Landsskatteretten har i en enkelt sag accepteret, at salg af restbeholdningen af bitcoins kan ske skattefrit, men dette er en undtagelse fra den generelle regel.

Når det gælder fortjeneste ved salg af kryptovaluta, beskattes denne som personlig indkomst med en effektiv skatteprocent på 37-52%. Dette betyder, at en person, der har realiseret en fortjeneste ved salg af kryptovaluta, vil skulle betale en skat på mellem 37% og 52% af denne fortjeneste, afhængigt af den aktuelle skatteprocent.

På den anden side kan tab ved salg af kryptovaluta kun fradrages som et ligningsmæssigt fradrag med en reduceret fradragsværdi på ca. 25%. Dette betyder, at en person, der har oplevet et tab ved salg af kryptovaluta, vil kunne fratrække en del af dette tab fra sin skattepligtige indkomst. Fradragsværdien reduceres imidlertid, så personen kun kan fratrække en del af det oplevede tab.

Det er vigtigt at bemærke, at reglerne for beskatning af kryptovaluta i Danmark stadig er relativt uklare, og det er derfor en god idé for personer, der handler med kryptovaluta, at søge rådgivning hos en skatteekspert eller en revisor for at sikre, at de overholder de gældende regler og undgår at blive beskattet unødigt.

Den 9. marts 2018 offentliggjorde SKAT den første afgørelse nogensinde fra Skatterådet om, hvorvidt man skal betale skat af gevinster ved kryptovalutahandel (og det modsatte af tab).

Skatterådet afgørelse lød:

Køber og sælger man Bitcoins, er der en formodning for, at det sker som led i spekulation. Gevinst og tab ved salg af Bitcoins foretaget med spekulations hensigt er skattepligtig. Læs hele afgørelsen her: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2271294&vid=0&lang=da